Name Title Email Address
XianYu Liu, Ph.D XianYu Liu, Ph.D Sr Scientist liuxianyu@wustl.edu
Fang Gao, Ph.D Fang Gao, Ph.D Postdoc Research Associate gaofang@wustl.edu
Benlong Liu, Ph.D Benlong Liu, Ph.D Postdoc Research Associate liubenlong@wustl.edu
Elisa Yin Elisa Yin Research Lab Manager yine@wustl.edu
Gabriel Nicolazzi Gabriel Nicolazzi Research Technician gnicolazzi@wustl.edu
Tyler Piccinni-Ash Tyler Piccinni-Ash Research Technician tpiccinni-ash@wustl.edu
Gabrielle Thompson Gabrielle Thompson Research Technician gabriellethompson@wustl.edu
Steven Wilhelm Steven Wilhelm Research Technician s.wilhelm@wustl.edu
Xiaofei Gao, Ph.D. Xiaofei Gao, Ph.D. Visiting Researcher gaoxiaofei@wustl.edu
Kevin Geng Kevin Geng Visiting Researcher gengkaiwen@wustl.edu
Zhimei Qiao, Ph.D. Zhimei Qiao, Ph.D. Visiting Researcher zqiao@wustl.edu
Yang Bai Yang Bai Visiting Student baiyang@wustl.edu
Sihan Chen, M.D. Sihan Chen, M.D. Visiting Student sihanchen@wustl.edu
Yuxi Zhou Yuxi Zhou Visiting Student yuxi.zhou@wustl.edu
Hannah Boozalis Hannah Boozalis Undergraduate Student boozalis.hannah@wustl.edu
Johan van Nispen Johan van Nispen Undergraduate Student johan.vannispen@wustl.edu